Казахстан дистанционные конкурсы для

Осы алан білімімізді «ндылытар практикасы» кезінде тжірибемізде жзеге асырды. р малім з стаздарды дистанционные стазы 2017 жылды 27 наурыз бен 14 суір аралыында «рлеу» БАО» АФ Павлодар облысы бойынша П БАИ «Р орта білім мазмнын жаарту шеберінде аза тілінде оитын мектептердегі бастауыш сынып пндері бойынша педагогика кадрларыны біліктілігін арттыру курсыны Білім беру бадарламасы» атты таырыпта ш жмалы дріс алды. Осы курста стаздарды стазы бола білген «Жаартылан білім беру аясындаы бастауыш сынып малімдерін оытудаы сертификатталан тренир». Кп жасаан ария, аылы теіз дария.


Закрыть ... [X]

Республиканский центр дистанционных олимпиад Пошаговый ремонт ваз-2106

Казахстан дистанционные конкурсы для Казахстан дистанционные конкурсы для Казахстан дистанционные конкурсы для Казахстан дистанционные конкурсы для Казахстан дистанционные конкурсы для Казахстан дистанционные конкурсы для